Liczba odwiedzin strony: 19513 Osób na stronie: 7
 

Lignadom (w upadłości)

 
Dziennik Ustaw 2005 Nr 33 poz. 296 - Sposób przeprowadzania kontroli systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego 2) (Dz. U. z dnia 24 lutego 2005 r.) Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409 oraz z 2004 r. Nr 49, poz. 465, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808) zarządza się, co następuje: § 1.  Rozporządzenie określa sposób przeprowadzania przez organy administracji miar kontroli planowych w celu stwierdzenia poprawności stosowanego przez paczkującego systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego. § 2.  Kontroli dokonuje się przez:   1)   pomiar masy - dla towarów paczkowanych o konsystencji stałej;   2)   pomiar objętości albo pomiar masy i gęstości - dla towarów paczkowanych o konsystencji ciekłej i gazowej. § 3.  Kontroli dokonuje się na podstawie wyników badań przeprowadzonych na próbkach towaru paczkowanego pobranych w pomieszczeniach paczkującego. § 4.  1. W celu oceny systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego organy administracji miar przeprowadzają badania co najmniej na dwóch partiach towaru paczkowanego, które zostały uznane przez paczkującego za spełniające wymagania ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych. 2. Przed dokonaniem oceny systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego niezbędne jest pobranie w sposób losowy po jednej próbce towaru paczkowanego z każdej badanej partii towaru paczkowanego. 3. Badania przeprowadza się kolejno na pobranych próbkach towaru paczkowanego. 4. Jeśli wynik jednego z badań jest pozytywny, a drugiego negatywny, przeprowadza się badanie trzeciej partii towaru paczkowanego, pobierając w sposób losowy próbkę towaru paczkowanego. 5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, wynik badania trzeciej partii towaru paczkowanego...
Monitor Polski 1999 Nr 11 poz. 164 - Uchylenie uchwały w sprawie kształtowania się kursów walut obcych i wartości dewizowych wyrażonych złotych
UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 marca 1999 r. uchylająca uchwałę w sprawie kształtowania się kursów walut obcych i wartości dewizowych wyrażonych w złotych. (M.P. z dnia 31 marca 1999 r.) Na podstawie art. 17 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938 i z 1998 r. Nr 160, poz. 1063) uchwala się, co następuje: § 1.  Uchyla się uchwałę Zarządu Narodowego Banku Polskiego z dnia 24 lutego 1998 r. w sprawie kształtowania się kursów walut obcych i wartości dewizowych wyrażonych w złotych (Monitor Polski Nr 7, poz. 160, Nr 24, poz. 353, Nr 31, poz. 448 i Nr 39, poz. 548). § 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 25 marca 1999 r.
KRS 0000307327 - SEMPILL SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
SEMPILL SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-06-04 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
KRÓLEWSKA 27 00-060 WARSZAWA M.ST. WARSZAWA M.ST. WARSZAWA MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
107-001-11-04 141219143 0000307327
KRS 0000307326 - SELEX SISTEMI INTEGRATI S.P.A. S.A. ODDZIAŁ W POLSCE
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
SELEX SISTEMI INTEGRATI S.P.A. S.A. ODDZIAŁ W POLSCE ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY 2008-07-10 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
MŁYŃSKA 11 40-098 KATOWICE M. KATOWICE M. KATOWICE ŚLĄSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
526-290-66-78 240966691 0000307326
KRS 0000307325 - PRIMA AUTO SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
PRIMA AUTO SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-06-03 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
GOŚNIEWSKA 46 05-660 WARKA WARKA GRÓJECKI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
797-198-12-05 141445514 0000307325
KRS 0000307324 - DM POLAND SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
DM POLAND SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-06-03 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
45 87-620 DĄBRÓWKA KIKÓŁ LIPNOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
466-038-00-40 (b/d) 0000307324
KRS 0000307323 - JOHN MC EVOY POLAND SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
JOHN MC EVOY POLAND SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2008-06-04 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
DUKATÓW 3 31-431 KRAKÓW M. KRAKÓW M. KRAKÓW MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) (b/d) 0000307323