Liczba odwiedzin strony: 19512 Osób na stronie: 6
 

Lignadom (w upadłości)

 
 
Lignadom (w upadłości)
 
Czechowska 4
20-072 Lublin
Profesja:   syndyk

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2005 Nr 33 poz. 296 - Sposób przeprowadzania kontroli systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI I PRACY 1) z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie sposobu przeprowadzania kontroli systemu kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego 2) (Dz. U. z dnia 24 lutego 2005 r.) Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. Nr 128, poz. 1409 oraz z 2004 r. Nr 49, poz. 465, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808) zarządza się, co następuje: § 1.  Rozporządzenie określa sposób...
Monitor Polski 1999 Nr 11 poz. 164 - Uchylenie uchwały w sprawie kształtowania się kursów walut obcych i wartości dewizowych wyrażonych złotych
UCHWAŁA ZARZĄDU NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 marca 1999 r. uchylająca uchwałę w sprawie kształtowania się kursów walut obcych i wartości dewizowych wyrażonych w złotych. (M.P. z dnia 31 marca 1999 r.) Na podstawie art. 17 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140, poz. 938 i z 1998 r. Nr 160, poz. 1063) uchwala się, co następuje: § 1.  Uchyla się uchwałę Zarządu Narodowego Banku Polskiego...